دوره های آموزشی آنلاین

یادگیری همه جا، همه وقت، برای همه
۶۴۵۲۷
دانش آموختگان
۴۲
دوره های منتشر شده
۷۲۳۱۷
اعضا
۵۶۳۷۱
در حال آموزش

دوره‌های آموزشی برتر

آشنایی با ۳DsMAX

۷۰
۱ ساعت
رایگان

آشنایی با نرم افزار جئوجبرا

۶
۳ ساعت
۱۰,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی زیست – پایه یازدهم

۲
۱۵ ساعت
۳۵,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی شیمی – پایه یازدهم

۱
۱۸ ساعت
۳۵,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی فیزیک – پایه یازدهم

۲
۱۶ ساعت
۳۵,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی زیست دهم

۴
۱۵ ساعت
۳۰,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی شیمی – پایه دهم

۱
۱۳ ساعت
۳۰,۰۰۰تومان

آموزش مفهومی فیزیک – پایه دهم (رشته ریاضی)

۱
۲۰ ساعت
۳۰,۰۰۰تومان

اخبار آموزشی