تماس بگیرید

021-91070473


درباره ما

 
 

فرایاد یک سامانه آنلاین مدیریت یادگیری است که با هدف توسعه عدالت آموزشی و کمک به رشد تحصیلی و ارتقاء مهارت های شغلی مخاطبان فارسی زبان از سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.