تماس بگیرید

021-91070473


مدیریت مالی

تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
9 جلسه
تعداد فراگیر
15 نفر
مدرس دوره
دکتر علیرضا میرعرب
65,000 تومان
65,000 تومان

توضیحات دوره

درباره دوره:

مدیریت مالی را می توان دانش و فن تامین وجوه و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد. هدف از این دوره حداکثر ساختن ثروت برای سهامداران، حداکثر سود، هدف های اخلاقی و انجام مسئولیت های اجتماعی و نظایر آنها می تواند هدف های یک شرکت و در نتیجه هدف های مدیریت مالی باشد.

جلسات دوره

تجزیه و تحلیل افقی و عمودی
10 دقیقه
تجزیه و تحلیل نسبت ها
12 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نسبت ها
12 دقیقه
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی
12 دقیقه
اهرم های مالی
14 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی
10 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی - بخش دوم
12 دقیقه
ارزش زمانی پول (ریاضیات مالی)
14 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای