تماس بگیرید

021-91070473


آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده

تعداد فصل‌ها
9 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
44 جلسه
تعداد فراگیر
7 نفر
مدرس دوره
ویده آل VIDEALL
149,000 تومان
149,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده
جدیدترین و موثرترین آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده را در 4 ساعت با رویکردی کاملا کاربردی
و عملی بیاموزید.
شاید بتوان علم داده را نمود واقعی در بسط کاربرد علم آمار در دنیای واقعی دانست. در آمار ما با
مجموعه داده هایی سر و کار داریم که ضروری ترین ورودی ما برای شروع فرآیند تحلیل و عمیق
شدن در علم داده است .
در این بخش ما به بررسی مفاهیم اولیه علم آمار می پردازیم و نحوه تعامل با انواع داده های موجود
در طبیعت را بررسی می کنیم.
مفاهیمی مثل واریانس، بازه اطمینان، آزمون فرضیه ها که شاید تنها به صورت انتزاعی و ناملموس
یاد گرفتیم، در این بخش به صورت کاربردی و دقیق آموزش داده میشه .
علاوه بر این ها با مرور چند تا از مثال های کاربردی کارمون رو ادامه میدیم تا همه اون چیزهایی که
در این دوره یاد گرفتیم رو بتونیم در شرایط مختلف و موقعیت های گوناگون پیاده سازی کنیم.

پیش نیازهای آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده:
پیش نیاز این دوره، دوره ی آموزش احتمال و کاربرد آن در علم داده می باشد.

هدف گذاری دوره آموزشی:
  • آمار توصیفی
  • مثال کاربردی از آمار توصیفی
  • مفاهیم ابتدایی آمار استنباطی
  • آمار استنباطی بازه اطمینان
  • آزمون فرضیه
  • مثال کاربری از آزمون فرضیه
برای چه کسی مفید است ؟
افراد علاقه مند به یادگیری مباحث حرفه ای علم داده از پایه تا پیشرفته.
افراد علاقه مند به مبحث آمار و یادگیری کاربرد آن در علم داده .
افراد علاقه مند به یادگیری مباحث روز دنیا.
افراد علاقه مند به آشنایی با علوم جدید و گرایش آینده افراد در دنیا.
افراد علاقه مند به استفاده از علم داده برای تحلیل کسب وکارشون

ابزارهای مورد نیاز:
دسترسی به یک گوشی همراه هوشمند، لپ تاپ یا کامپیوتر

جلسات دوره

انواع داده ها
5 دقیقه
سطوح اندازه گیری
4 دقیقه
متغیرهای دسته ای - تکنیک های تجسم
6 دقیقه
متغیرهای عددی - جدول توزیع فرکانس
4 دقیقه
هیستوگرام
3 دقیقه
جدول های متقاطع و نمودارهای پراکنده
5 دقیقه
میانگین ، متوسط و حالت
5 دقیقه
چولگی
3 دقیقه
واریانس
7 دقیقه
انحراف استاندارد و ضریب تغییر
5 دقیقه
کوواریانس
4 دقیقه
ضریب همبستگی
4 دقیقه
مثال عملی آمار توصیفی
17 دقیقه
مثال عملی آمار توصیفی
17 دقیقه
معرفی
2 دقیقه
توزیع چیست؟
5 دقیقه
توزیع عادی
5 دقیقه
توزیع عادی استاندارد
4 دقیقه
تئوری حد مرکزی
5 دقیقه
خطای استاندارد
2 دقیقه
برآوردگرها و برآوردها
4 دقیقه
فاصله اطمینان چیست؟
3 دقیقه
فاصله اطمینان؛ واریانس جمعیت شناخته شده است، نمرهZ
9 دقیقه
توضیحات فاصله اطمینان
5 دقیقه
توزیع T دانش آموز
4 دقیقه
فاصله اطمینان؛ واریانس جمعیت ناشناخته؛ نمرهT
5 دقیقه
حاشیه خطا
6 دقیقه
فاصله اطمینان، دو معنی نمونه های وابسته
7 دقیقه
فاصله اطمینان، دو میانگین، نمونه های مستقل- قسمت 1
5 دقیقه
فاصله اطمینان، دو میانگین، نمونه های مستقل - قسمت 2
5 دقیقه
فاصله اطمینان، دو میانگین، نمونه های مستقل - قسمت 3
2 دقیقه
استنباطی
فرضیه صفر در مقابل فرضیه جایگزین
سطح رد و سطح معناداری
خطای نوعI و خطای نوعII
آزمون برای میانگین. واریانس جمعیت شناخته شده
مقدار p
آزمون برای میانگین، واریانس جمعیت ناشناخته
آزمون برای میانگین، نمونه های وابسته
آزمون برای میانگین، نمونه های مستقل - قسمت 1
آزمون برای میانگین، نمونه های مستقل - قسمت 2
آزمون عملی فرضیه مثال عملی
فایل های تمرینی دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای