تماس بگیرید

021-91070473


کلمهٔ موفقیت برایتان چه معنایی دارد؟

تاریخ انتشار: 2020-11-11 14:17:19
دسته بندی: توسعه فردی
کلمهٔ موفقیت برایتان چه معنایی دارد؟
✍? راس هریس

? وقتی می شنوید "او خیلی موفق است" یا "او به موقیت رسیده است" چه چیزی به ذهن تان خطور می کند؟ جامعهٔ ما موفقیت را با چگونگی دستیابی به اهداف تعريف می کند: شهرت، ثروت، مقام و احترام اجتماعی، خانهٔ بزرگ، خودروِ لوکس، شغل معتبر و درآمد هنگفت.

? وقتی انسان ها به این هدف ها دست می یابند، جامعه به آن ها برچسب افراد " موفق" می زند؛ اما اگر به این تعریف رایج از موفقیت معتقد باشیم، خودمان را در دام رنج هایی غیر ضروری انداخته ایم.

❇️ چگونه؟ خب این دیدگاه نسبت به موفقیت، ما را به صورتی اجتناب ناپذیر به سمت "زندگی هدف دار" می کشاند؛ زندگی ای که در آن همواره برای دستیابی به هدف بعدی در تلاشیم. توهم موجود این است: "وقتی به این هدف دست پیدا کنم، آن گاه فردی موفق خواهم بود".

✳️ بنابراین از شما دعوت می کنم به تعریف کاملاً متفاوتی از موفقیت توجه کنید: 
    
  ✔️"موفقیت واقعی زندگی کردن بر اساس ارزش هاست".

چنین تعریفی زندگی را بسیار راحت تر می کند. چرا؟ زیرا همواره و در هر زمان می توانیم بر اساس ارزش هایمان اقدام کنیم؛ حتا اگر سالیان سال آن ها را نادیده گرفته باشیم.

❇️ هنگامی که تعریف ما از موفقیت، زیستن بر اساس ارزش ها می شود، یعنی همین الان هم می توانیم موفق باشیم؛ فقط باید بر اساس ارزش هایمان اقدام کنیم. بر این اساس، مادری که شغلش را رها می کند و بر اساس ارزش هایش به پرورش و حمایت از فرزندانش می پردازد، بسیار موفق تر از مدیر عاملی است که درآمد میلیونی دارد، اما ارزشِ در دسترس بودن برای فرزندانش را نادیده می گیرد.

نظرات