تماس بگیرید

021-91070473


مدیریت استرس

تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
8 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
88,000 تومان
88,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

استرس و مغز انسان
7 دقیقه
استرس و مدیریت فردی
6 دقیقه
پرهیز از بدبینی غیرانطباقی
3 دقیقه
نخستین گام‌های مواجهه با استرس
7 دقیقه
آرامش و استرس
7 دقیقه
راه‌های مقابله با استرس
7 دقیقه
کنترل استرس
6 دقیقه
مدیریت زمان و استرس
3 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای