تماس بگیرید

021-91070473


دکتر علیرضا میرعرب


https://www.farayad.org/storage/user/82/95/8295679bce824104ffe33d608e3bbe1f/8295679bce824104ffe33d608e3bbe1f_avatar.jpg?v=1564402191
نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا میرعرب آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : مدیریت مالی محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
دوره های دکتر علیرضا میرعرب