تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رشته ریاضی

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
100 جلسه
تعداد فراگیر
17 نفر
اساتید
سعید جلالی،مصطفی کرمی،مهدی ملارمضانی
بسته است

توضیحات دوره

در دوره‌های آموزشی پایه کنکور به آموزش مباحث مقاطع دهم و یازدهم پرداخته می‌شود. بر همین اساس در این دوره آموزشی نیز به مباحث مربوط به درس ریاضی پایه دهم و یازدهم پرداخته شده است. یکی از موارد مهمی که در تهیه و تدوین این محصول مورد توجه قرار گرفته است ارائه مباحث متناسب با بودجه بندی کنکور نظام جدید است. سؤالات، تمرین‌ها و تست‌های ارائه شده در این دوره آموزشی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفا به آموزش مباحث کتاب درسی پرداخته نشده باشد و حل سؤالات ترکیبی و احتمالی کنکور سال آینده نیز مورد نظر قرار گرفته است. باتوجه به تغییرات کتاب‌های درسی در کنکور نظام جدید نیز سعی شده است مباحث ارائه شده به روز و متناسب با محتوای جدید درسی باشد.

از طرفی باید توجه داشت که کتاب‌های جدید و تازه تألیف شده دو ویژگی مهم دارند که در تهیه این دوره آموزشی به این دو توجه شده است. ویژگی اول فعالیت محور بودن است. یعنی باید به فعالیت‌های کتاب درسی تسلط داشته باشید و روند انجام این فعالیت‌ها را بدانید. ویژگی دوم تاکید ویژه روی نمودار است. دانش آموز برای کسب نتیجه بهتر و یادگیری بهتر مطالب و مفاهیم کتاب درسی ریاضی در پایه دهم و یازدهم لازم است در مهارت نمودارشناسی تخصص بالایی داشته و بتواند از طریق رسم نمودار به سؤالات تستی پاسخ بدهد. بر همین اساس در تهیه و تدوین دوره آموزشی حاضر توجه شده است که دانش آموزان دو ویژگی مذکور را با تسلط بالایی کسب کنند و بتوانند با قدرت بیشتر به سؤالات مربوط به درس ریاضی در آزمون‌های هفتگی و کنکور سراسری پاسخ بدهند.

ویژگی‌های دوره

  • پوشش خط به خط کتاب درسی در قالب نکته و تست
  • تحلیل تست‌های کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
  • طراحی و تحلیل آزمون‌های جامع در پایان هر مبحث
  • آموزش فهم سؤالات چهارگزینه‌ای و ارائه راه حل‌های کوتاه

جلسات دوره

مجموعه متناهی و نامتناهی - متمم
16 دقیقه
تست مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
14 دقیقه
الگو
19 دقیقه
تست الگو
18 دقیقه
دنباله حسابی
19 دقیقه
تست دنباله حسابی
21 دقیقه
دنباله هندسی
16 دقیقه
تست دنباله هندسی
22 دقیقه
حل تست های ترکیبی الگو و دنباله
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
معادله درجه دوم و ریشه های آن
21 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش اول
20 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش دوم
20 دقیقه
دلتا و سهمی
19 دقیقه
تست دلتا و سهمی
17 دقیقه
حل معادله درجه دوم
21 دقیقه
تست حل معادله درجه دوم
18 دقیقه
تابع درجه دوم
21 دقیقه
تست تابع درجه دوم
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی
21 دقیقه
دایره مثلثاتی
19 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش اول
16 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش دوم
18 دقیقه
روابط بین نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست روابط بین نسبت های مثلثاتی
17 دقیقه
تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
تست تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
تست واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
توابع مثلثاتی
20 دقیقه
تست توابع مثلثاتی
19 دقیقه
ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه n ام
19 دقیقه
تست توان های گویا
19 دقیقه
عبارت های گویا و عبارت های جبری
18 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش اول
20 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش دوم
11 دقیقه
آزمون جامع
16 دقیقه
حل معادله گویا
16 دقیقه
حل معادله رادیکالی
18 دقیقه
تعیین علامت و حل نامعادله
19 دقیقه
قدر مطلق ، معادله و نامعادله
21 دقیقه
تست تعیین علامت و حل نامعادله
17 دقیقه
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
16 دقیقه
تابع و بازنمایی های آن
20 دقیقه
دامنه و برد
20 دقیقه
تست دامنه و برد
17 دقیقه
آزمون جامع
17 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
18 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
17 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش دوم
17 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش اول
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش دوم
13 دقیقه
ترکیب توابع
20 دقیقه
حل تمرین ترکیب توابع
18 دقیقه
تابع وارون
20 دقیقه
حل تمرین تابع وارون
28 دقیقه
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
15 دقیقه
تابع نمایی-بخش اول
16 دقیقه
تابع نمایی-بخش دوم
15 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم-بخش اول
18 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم -بخش دوم
17 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش اول
15 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
تست تابع نمایی و لگاریتمی
20 دقیقه
آشنایی با هندسه تحلیلی
23 دقیقه
فاصله نقطه از خط
17 دقیقه
فاصله نقطه از خط آزمون جامع
23 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش اول
17 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش دوم
13 دقیقه
جایگشت
15 دقیقه
ترکیب
21 دقیقه
اتحادهای ترکیبیاتی
18 دقیقه
احتمال
19 دقیقه
قوانین احتمال
20 دقیقه
مقدمه برآمار
17 دقیقه
متغیر و انواع آن
21 دقیقه
آزمون جامع
22 دقیقه
تابع جزء صحیح
22 دقیقه
معادلات و نامعادلات جزء صحیح
15 دقیقه
رسم تابع جزء صحیح
دامنه و برد تابع
20 دقیقه
کاربرد مثلثات در هندسه
22 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش اول
20 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش دوم
17 دقیقه
نسبت های 2X-بخش اول
20 دقیقه
نسبت های 2X- بخش دوم
20 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
حد و فرایندهای آن
17 دقیقه
تست حد و فرایندهای آن
18 دقیقه
حد گیری
17 دقیقه
تست حدگیری
16 دقیقه
پیوستگی توابع
15 دقیقه
تست پیوستگی توابع
11 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(1)
24 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(2)
20 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(3)
17 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 


سوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه 
 


سوابق اجرایی:

- مولف کتابهای آبی، سه سطحی، زرد، پرتکرار، اشتباهات متداول ، 500 سوال برگزیده کانون فرهنگی آموزش 
- طراح و گزینشگر آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش
- مولف کتاب جمع بندی ریاضی هنرستان کانون فرهنگی آموزش
- طراح سوال، ویراستار، مسئول درس و گزینشگر درسهای ریاضی دوازدهم تجربی، حسابان2، ریاضی یازدهم تجربی، حسابان و ریاضی دهم آزمونهای کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) 
 


امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای