تماس بگیرید

021-91070473


سعید جلالی


https://www.farayad.org/storage/user/47/1b/471b6b197d570941e3f2562ae3af8eed/471b6b197d570941e3f2562ae3af8eed_avatar.jpg?v=1540365556
نام و نام خانوادگی : سعید جلالی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : برق الکترونیک محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

دوره‌های سعید جلالی