مصطفی کرمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مصطفی کرمی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : برق
محل تحصیل: دانشگاه شریف

سوابق اجرایی:

- رتبه 26 کنکور سراسری

- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور

- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه

دور‌‌ه‌های مصطفی کرمی