تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی زیست دهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
32 جلسه
تعداد فراگیر
90 نفر
اساتید
بهرام میرحبیبی،مازیار اعتمادزاده
بسته است

توضیحات دوره

ویژگی های دوره: 

  • تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب زیست شناسی
  • حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات
  • استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب
  • انجام کامل تشریح های (کالبد شکافی) زیست شناسی پایه دهم

مدیر علمی دپارتمان زیست متوسطه دوم: بهمن فخریان (مولف کتاب درسی)

جلسات دوره

دنیای زنده 1
33 دقیقه
دنیای زنده 2
49 دقیقه
دنیای زنده 3
32 دقیقه
ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش اول )
37 دقیقه
تشریح مری
11 دقیقه
ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش دوم )
34 دقیقه
جذب مواد در دستگاه گوارش
23 دقیقه
تنظیم فعالیت دستگاه گوارش،تنوع گوارش در جانداران
51 دقیقه
سازو کار دستگاه تنفس در انسان
44 دقیقه
تشریح شش
16 دقیقه
تهویه ششی
38 دقیقه
تنوع تبادلات گازی
17 دقیقه
گردش مواد در بدن ( بخش اول )
27 دقیقه
تشریح قلب
39 دقیقه
گردش مواد در بدن ( بخش دوم )
29 دقیقه
رگهای خونی ( بخش اول )
29 دقیقه
رگهای خونی (بخش دوم)
19 دقیقه
خون
24 دقیقه
تنوع گردش مواد در جانداران
22 دقیقه
هم ایستایی و کلیه ها
26 دقیقه
تشریح کلیه
29 دقیقه
فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن
42 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
16 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش اول )
35 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش دوم )
27 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش سوم )
32 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش اول )
31 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش دوم )
14 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش سوم )
32 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش چهارم )
29 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
39 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون


سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون


امتیاز

4.07 از 5 / 7 رای