تماس بگیرید

021-91070473


مازیار اعتمادزاده


https://www.farayad.org/storage/user/05/8d/058d41e6203932b2993a64b3e4761b56/058d41e6203932b2993a64b3e4761b56_avatar.jpg?v=1540366187
نام و نام خانوادگی : مازیار اعتمادزاده آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : زیست شناسی تکوینی محل تحصیل: دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

دوره‌های مازیار اعتمادزاده