تماس بگیرید

021-91070473


حل تمرین ریاضی2 یازدهم رشته تجربی (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
23 جلسه
تعداد فراگیر
63 نفر
اساتید
سعید جلالی،رضا پورحسینی،میرشهرام صدر
بسته است

توضیحات دوره

ویژگی های دوره:
آموزش مفاهیم کتاب درسی از طریق حل مسئله
طرح مثال و تمرین های مشابه کتاب درسی
طرح و بررسی فعالیت های مکمل کتاب درسی در راستای غنی سازی مفاهیم کتاب
آموزش مفاهیم با بیانی ساده، شیوا و روان از طریق حل مسئله
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی در جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم : حمیدرضا امیری

 

جلسات دوره

نقطه، خط و پاره خط
26 دقیقه
معادله درجه دوم و تابع
28 دقیقه
معادلات گویا و رادیکالی
22 دقیقه
استدلال
23 دقیقه
قضیه تالس، تعمیم و عکس آن
25 دقیقه
تشابه دو مثلث
28 دقیقه
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه و کاربردهایی از تشابه
25 دقیقه
آشنایی با برخی از انواع توابع
22 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک
15 دقیقه
اعمال جبری روی توابع
17 دقیقه
واحدهای اندازه گیری زاویه
12 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
22 دقیقه
توابع مثلثاتی
14 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن
17 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
16 دقیقه
فرایندهای حدی
15 دقیقه
محاسبه حد توابع
14 دقیقه
پیوستگی
14 دقیقه
احتمال شرطی
22 دقیقه
پیشامدهای مستقل
29 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت اول
20 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت دوم
14 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت سوم
28 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 


سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 


سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای