تماس بگیرید

021-91070473


رضا پورحسینی


https://www.farayad.org/storage/user/e7/3a/e73aa149012f10203a357433d6d7045b/e73aa149012f10203a357433d6d7045b_avatar.jpg?v=1540365393
نام و نام خانوادگی : رضا پورحسینی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 

دوره‌های رضا پورحسینی