آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رشته ریاضی

78,000 تومان

مدت دوره 30 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 100 جلسه
اساتید سعید جلالی،مصطفی کرمی،مهدی ملارمضانی
 
78,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی پایه-رشته ریاضی

جلسات دوره ‌
مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
18 دقیقه
تست مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
14 دقیقه
الگو
19 دقیقه
تست الگو
18 دقیقه
دنباله حسابی
19 دقیقه
تست دنباله حسابی
21 دقیقه
دنباله هندسی
16 دقیقه
تست دنباله هندسی
22 دقیقه
حل تست های ترکیبی الگو و دنباله
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
معادله درجه دوم و ریشه های آن
21 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش اول
20 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش دوم
20 دقیقه
دلتا و سهمی
19 دقیقه
تست دلتا و سهمی
17 دقیقه
حل معادله درجه دوم
21 دقیقه
تست حل معادله درجه دوم
18 دقیقه
تابع درجه دوم
21 دقیقه
تست تابع درجه دوم
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی
21 دقیقه
دایره مثلثاتی
19 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش اول
16 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش دوم
18 دقیقه
روابط بین نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست روابط بین نسبت های مثلثاتی
17 دقیقه
تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
تست تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
تست واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
توابع مثلثاتی
20 دقیقه
تست توابع مثلثاتی
19 دقیقه
ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه n ام
19 دقیقه
تست توان های گویا
19 دقیقه
عبارت های گویا و عبارت های جبری
18 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش اول
20 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش دوم
11 دقیقه
آزمون جامع
16 دقیقه
حل معادله گویا
16 دقیقه
حل معادله رادیکالی
18 دقیقه
تعیین علامت و حل نامعادله
19 دقیقه
قدر مطلق ، معادله و نامعادله
21 دقیقه
تست تعیین علامت و حل نامعادله
17 دقیقه
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
16 دقیقه
تابع و بازنمایی های آن
20 دقیقه
دامنه و برد
20 دقیقه
تست دامنه و برد
17 دقیقه
آزمون جامع
17 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
18 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
17 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش دوم
17 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش اول
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش دوم
13 دقیقه
ترکیب توابع
20 دقیقه
حل تمرین ترکیب توابع
18 دقیقه
تابع وارون
20 دقیقه
حل تمرین تابع وارون
28 دقیقه
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
15 دقیقه
تابع نمایی-بخش اول
16 دقیقه
تابع نمایی-بخش دوم
15 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم-بخش اول
18 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم -بخش دوم
17 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش اول
15 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
تست تابع نمایی و لگاریتمی
20 دقیقه
آشنایی با هندسه تحلیلی
23 دقیقه
فاصله نقطه از خط
17 دقیقه
فاصله نقطه از خط آزمون جامع
23 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش اول
17 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش دوم
13 دقیقه
جایگشت
15 دقیقه
ترکیب
21 دقیقه
اتحادهای ترکیبیاتی
18 دقیقه
احتمال
19 دقیقه
قوانین احتمال
20 دقیقه
مقدمه برآمار
17 دقیقه
متغیر و انواع آن
21 دقیقه
آزمون جامع
22 دقیقه
تابع جزء صحیح
22 دقیقه
معادلات و نامعادلات جزء صحیح
15 دقیقه
رسم تابع جزء صحیح
0 دقیقه
دامنه و برد تابع
20 دقیقه
کاربرد مثلثات در هندسه
22 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش اول
20 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش دوم
17 دقیقه
نسبت های 2X-بخش اول
20 دقیقه
نسبت های 2X- بخش دوم
20 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
حد و فرایندهای آن
17 دقیقه
تست حد و فرایندهای آن
18 دقیقه
حد گیری
17 دقیقه
تست حدگیری
16 دقیقه
پیوستگی توابع
15 دقیقه
تست پیوستگی توابع
11 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(1)
24 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(2)
20 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(3)
17 دقیقه
اساتید دوره‌


سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتیه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور ۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در فرصت برابر
 

مصطفی کرمی

سوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه 
 

مهدی ملارمضانی

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب های پرتکرار و کار هندسه 1 دهم ریاضی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
-  نویسنده کتاب های اشتباهات متداول سوم و دهم رشته ی تجربی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
- ویراستار کتاب های سوال های پرتکرار و نوروز انسانی– سه سطحی ریاضیات عمومی پیش تجربی از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی: کتاب کار جامع کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1) و (2) انتشارات پرواز دانش 
 


logo-samandehi