ساختن سازمان رویایی

79,000 تومان

مدت دوره 3 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره دکتر شاهین شاکری
 
79,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:

یک سازمان رویایی را تصور کنید. همه کارکنان خوب و خوش رو و پر انرژی… برای ساختن سازمان رویایی ، باید کارکنانی عالی داشته باشیم. باید بدانیم چطور بهترین ها را

استخدام کنیم. چطور از آنها مراقبت کنیم و چطور از آنها خداحافظی کنیم. در این دوره،  ساختن سازمان رویایی، مهمترین نکات برای استخدام بهترین ها، نگهداری از نیروهای

سازمانی، جلوگیری از ترک کار افراد شایسته و اخراج نیروهای مشکلدار ، بیان شده است.

جلسات دوره ‌
مقدمه
5 دقیقه
استخدام
33 دقیقه
رزومه
11 دقیقه
مصاحبه
23 دقیقه
پرسیدن سوالات مناسب برای مصاحبه
21 دقیقه
بعد از مصاحبه
13 دقیقه
ورود نیروی جدید
9 دقیقه
ایجاد انگیزه در کارکنان
4 دقیقه
حفظ و نگهداری نیرو ها
23 دقیقه
ترک کار - اخراج
13 دقیقه
بعد از ترک محل کار
9 دقیقه
اساتید دوره‌


دکتر شاهین شاکری

سوابق اجرایی:

- مدرس مدیریت و کارآفرینی و مشاور مدیریت
- مدیر مجموعه «مدیران ایران»
- موسس باشگاه مدیران ایران
- نویسنده مقالات مدیریتی
- رییس هیات مدیره شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت