تماس بگیرید

021-91070473


دکتر شاهین شاکری


https://www.farayad.org/storage/user/24/9a/249a14fbf8f01d13c577d69ba21e50d7/249a14fbf8f01d13c577d69ba21e50d7_avatar.jpg?v=1539776312
نام و نام خانوادگی : دکتر شاهین شاکری آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- مدرس مدیریت و کارآفرینی و مشاور مدیریت
- مدیر مجموعه «مدیران ایران»
- موسس باشگاه مدیران ایران
- نویسنده مقالات مدیریتی
- رییس هیات مدیره شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت

دوره‌های دکتر شاهین شاکری