دکتر شاهین شاکری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر شاهین شاکری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- مدرس مدیریت و کارآفرینی و مشاور مدیریت
- مدیر مجموعه «مدیران ایران»
- موسس باشگاه مدیران ایران
- نویسنده مقالات مدیریتی
- رییس هیات مدیره شرکت مدیریت اطلاعات پویا مهارت

دور‌‌ه‌های دکتر شاهین شاکری