تماس بگیرید

021-91070473


آمادگی در برابر زلزله به زبان ساده

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
32 نفر

توضیحات دوره

متاسفانه در ایران، احتمال وقوع زلزله نسبت به دیگر کشورهای دنیا بالا است. ولی شرایط آموزشی، فرهنگ سازی و آمادگی در برابر  زلزله چندان مطلوب نبوده و اکثریت مردم آگاهی لازم را در خصوص چگونگی آمادگی در برابر زلزله بر خوردار نیستنند. همین امر سبب شده، تلفات بیشتر در سازه‌هایی باشد که فروریزش صورت نگرفته اما مجروحان آنها،  بیش از حد است. ارتقاء آمادگی در برابر زلزله می‌تواند آسیب در برابر زلزله را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. در این دوره، بعد از نگاه مختصری به چیستی زلزله، آمادگی در سه گام پیش، هنگام و پس از زلزله به صورت مختصر ارایه شده است.

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای