میکرو آموزش شیمی پایه - موارد بنیادین

7,000 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد فراگیر 95 نفر
مدرس دوره مهدی صالحی راد
 
7,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

درباره دوره:
در این دوره شیمی کنکور به صورت موضوعی آموزش داده می‌شود. باتوجه به اینکه رویکرد آموزشی کتاب درسی نیز موضوع محور شده است در این دوره هم موضوع به موضوع شیمی کنکور شامل مباحث پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس شده است. در این دوره آموزشی سعی برآن بوده است که در دوره‌های کوتاه آموزشی تحت عنوان میکرو آموزش همه مسائل مربوط به شیمی کنکور بررسی شود. برهمین اساس در این دوره‌ها تمام مباحث مربوط به مفاهیم و مسائل درسی و آزمون‌ها موضوع به موضوع بررسی می‌شود. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به دیدن این دوره آموزشی جزوه را دانلود کنید. شما می‌توانید نکات درسی را در جزوه بنویسید و سؤالات آن را حل کنید. 
در این دوره میکرو آموزش شیمی پایه به موضوع ایزوتوپ پرداخته شده است. این دوره آموزشی کوتاه شامل 4 جلسه به ترتیب معرفی و مسائل، معرفی ایزوتوپ، نوشتن مولکول‌ها و مسائل جرم اتمی میانگین می‌شود. این محصول زیر نظر دبیر برتر کنکور شیمی تهیه شده است و سعی بر این بوده که با بهترین کیفیت آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. امید است دانش آموزان عزیز بتوانند با مشاهده این دوره آموزشی بهترین نتیجه را در کنکور سراسری بدست بیاورند.

جلسات دوره ‌
جلسه دمو
2 دقیقه
معرفی و مسائل
31 دقیقه
pdf معرفی و مسائل
0 دقیقه
معرفی ایزوتوپ
19 دقیقه
pdf معرفی ایزوتوپ
0 دقیقه
نوشتن مولکول ها
20 دقیقه
pdf نوشتن مولکول ها
0 دقیقه
مسائل جرم اتمی میانگین
19 دقیقه
pdf مسائل جرم اتمی میانگین
0 دقیقه
اساتید دوره‌