تماس بگیرید

021-91070473


مهدی صالحی راد


https://www.farayad.org/storage/user/f7/b5/f7b5d51a2c26580a010c255158b2d0c1/f7b5d51a2c26580a010c255158b2d0c1_avatar.jpg?v=1566376242
نام و نام خانوادگی : مهدی صالحی راد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : شیمی کاربردی محل تحصیل: دانشگاه تهران
دوره‌های مهدی صالحی راد