آموزش مفهومی ریاضی ششم (ابتدایی)

65,000 تومان 42,250 تومان
تعداد فصل ها 9 فصل
مدت دوره 14 ساعت
تعداد جلسات 31 جلسه
تعداد فراگیر 979 نفر
مدرس دوره معصومه ابراهیمی
 
65,000 تومان 42,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی 
-توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی 
-طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی
- راهنمایی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
-استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
 

جلسات دوره ‌
الگوهای عددی
24 دقیقه
یادآوری عددنویسی
30 دقیقه
بخش پذیری - قسمت اول
22 دقیقه
بخش پذیری - قسمت دوم
23 دقیقه
معرفی اعداد صحیح
22 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
29 دقیقه
ضرب کسرها
25 دقیقه
تقسیم کسرها
20 دقیقه
محاسبات با کسر
22 دقیقه
یادآوری اعداد اعشاری
38 دقیقه
یادآوری ضرب و تقسیم
32 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت اول
21 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت دوم
25 دقیقه
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
27 دقیقه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
47 دقیقه
دوران
21 دقیقه
محورهای مختصات
23 دقیقه
تقارن و مختصات
14 دقیقه
طول و سطح
33 دقیقه
حجم و جرم - قسمت اول
34 دقیقه
حجم و جرم - قسمت دوم
23 دقیقه
مساحت دایره
34 دقیقه
خط و زاویه
28 دقیقه
کسر، نسبت و تناسب
27 دقیقه
درصد
31 دقیقه
کاربرد درصد در محاسبات مالی
21 دقیقه
کاربرد درصد در آمار و احتمال
15 دقیقه
تقریب
27 دقیقه
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
18 دقیقه
اساتید دوره‌

معصومه ابراهیمی

 سوابق اجرایی:
- معلم نمونه کشوری درسال تحصیلی 89-88
- تدریس در دانشگاه خوارزمی و علامه
- مدرس ضمن خدمت فرهنگیان
- مولف کتاب تاب زندگی زیبای من (مهارت های زندگی پایه چهارم) 
- مولف کتاب پیام های بهاری