معصومه ابراهیمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : معصومه ابراهیمی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی
محل تحصیل: دانشگاه تربیت معلم

 سوابق اجرایی:
- معلم نمونه کشوری درسال تحصیلی 89-88
- تدریس در دانشگاه خوارزمی و علامه
- مدرس ضمن خدمت فرهنگیان
- مولف کتاب تاب زندگی زیبای من (مهارت های زندگی پایه چهارم) 
- مولف کتاب پیام های بهاری

دور‌‌ه‌های معصومه ابراهیمی