آموزش جامع شیمی پایه کنکور

78,000 تومان

مدت دوره 24 ساعت
تعداد فراگیر 12 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 89 جلسه
مدرس دوره علی سلوکی
 
78,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
کیهان
13 دقیقه
ذره‌های زیراتمی
17 دقیقه
مفهوم ایزوتوپ
13 دقیقه
رادیو ایزوتوپ
11 دقیقه
جدول دوره‌ای عنصرها
19 دقیقه
جرم اتمی
16 دقیقه
جرم اتمی میانگین، مقدمات استوکیومتری
17 دقیقه
نور
11 دقیقه
طیف نشری خطی، مدل بور، ساختار لایه‌ای اتم
13 دقیقه
کوانتومی بودن انرژی الکترون،مدل کوانتومی اتم- بخش اول
15 دقیقه
کوانتومی بودن انرژی الکترون،مدل کوانتومی اتم- بخش دوم
16 دقیقه
آرایش الکترونی اتم - بخش اول
22 دقیقه
آرایش الکترونی اتم - بخش دوم
16 دقیقه
لایه ظرفیت، تعیین شماره دوره و گروه
15 دقیقه
گازهای نجیب، آرایش الکترونی یون‌ها
17 دقیقه
آرایش الکترون نقطه‌ای
13 دقیقه
ترکیب های یونی
24 دقیقه
ترکیب‌های مولکولی، ساختار لوییس
18 دقیقه
آزمون فصل اول شیمی دهم
20 دقیقه
هواکره
20 دقیقه
نیتروژن ، تقطیر جزء به جزء هوای مایع ، آرگون
16 دقیقه
هلیوم، اکسیژن
10 دقیقه
واکنش سوختن ، معادله شیمیایی
16 دقیقه
قانون پایستگی جرم، موازنه
21 دقیقه
آهن و آلومینیم
12 دقیقه
یون های دسته d، اکسیدهای فلزی و نافلزی
16 دقیقه
ساختار لوییس
25 دقیقه
مقیاس pH، باران اسیدی
12 دقیقه
گاز کربن دی‌اکسید
14 دقیقه
اثر گلخانه‌ای، شیمی سبز
14 دقیقه
توسعه پایدار، گاز هیدروژن، گاز اکسیژن
14 دقیقه
اوزون، خواص و رفتار گازها
16 دقیقه
استوکیومتری واکنش - بخش اول
15 دقیقه
استوکیومتری واکنش- بخش دوم ، نیتروژن، فرایند هابر
13 دقیقه
آزمون فصل دوم شیمی دهم
18 دقیقه
حضور آب در سیاره زمین- بخش اول
15 دقیقه
حضور آب در سیاره زمین- بخش دوم
16 دقیقه
ترکیب یونی - بخش دوم
22 دقیقه
محلول‌ها، غلظت، ppm - بخش اول
16 دقیقه
محلول‌ها، غلظت، ppm - بخش دوم
12 دقیقه
درصد جرمی، غلظت مولی
19 دقیقه
محاسبات در محلول ها، انحلال پذیری
18 دقیقه
نمودار انحلال پذیری، مولکول ها در میدان الکتریکی
20 دقیقه
نیروهای بین مولکولی، پیوند هیدروژنی - بخش اول
21 دقیقه
پیوند هیدروژنی- بخش دوم، انواع محلول ها
16 دقیقه
انواع انحلال پذیری
18 دقیقه
انحلال پذیری گازها در آب -بخش اول
17 دقیقه
انحلال پذیری گازها در آب - بخش دوم، محلول الکترولیت
25 دقیقه
پیوند با زندگی، غشای نیمه تراوا، گذرندگی یا اسمز
17 دقیقه
آزمون فصل سوم شیمی دهم
16 دقیقه
چرخه مواد ، جدول تناوبی
11 دقیقه
اکسیدهای فلزی و نافلزی
20 دقیقه
عناصر واسطه
16 دقیقه
سنگ کره و کانی، واکنش ‌پذیری
15 دقیقه
آرایش الکترونی پایدار، ترکیب‌های یونی، مقایسه شعاع یون‌ها
25 دقیقه
هالوژن‌ها، شعاع اتمی
18 دقیقه
استخراج فلزها، آهن ، درصد خلوص - بخش اول
17 دقیقه
درصد خلوص- بخش دوم
15 دقیقه
یازیافت فولاد ، بازده درصدی- بخش اول
14 دقیقه
بازده درصدی - بخش دوم
15 دقیقه
شیمی آلی، نامگذاری آلکان‌ها - بخش اول
15 دقیقه
شیمی آلی، نامگذاری آلکان‌ها - بخش دوم
17 دقیقه
نمایش نقطه و خط، انواع مدل، رفتار آلکان‌ها
18 دقیقه
آلکن‌ها
13 دقیقه
سیکلوآلکان‌ها، ترکیب‌های آروماتیک، آلکین‌ها،نفت خام
20 دقیقه
تست‌های دوره ای
23 دقیقه
آزمون فصل اول شیمی یازدهم
17 دقیقه
گرما شیمی، گرما، دما
16 دقیقه
انواع ظرفیت گرمایی
17 دقیقه
سامانه و محیط، فرایند گرماده و گرماگیر
17 دقیقه
آنتالپی - بخش اول
13 دقیقه
آنتالپی - بخش دوم
15 دقیقه
محاسبه گرمای واکنش، گروه عاملی
13 دقیقه
قانون هس
23 دقیقه
ادغام مسائل ترمودینامیک و استوکیومتری
16 دقیقه
سینتیک، عوامل مؤثر بر سرعت واکنش
14 دقیقه
سرعت متوسط، سرعت بر مبنای تغییرات مول
15 دقیقه
سرعت بر مبنای تغییرات غلظت مولی و حجم، بررسی نمودارها
25 دقیقه
تست‌های دوره‌ای - بخش اول
12 دقیقه
تست‌های دوره‌ای - بخش دوم
14 دقیقه
آزمون فصل دوم شیمی یازدهم
18 دقیقه
الیاف ساختگی، الکل
17 دقیقه
کربوکسیلیک اسید
13 دقیقه
استر، واکنش استری شدن
13 دقیقه
ویتامین‌‌ها، آمین، آمید
13 دقیقه
ترکیب مولکولی، بسپارش
16 دقیقه
پلی استر، پلی آمید
18 دقیقه
تست‌های دوره‌ای - بخش سوم
11 دقیقه
آزمون فصل سوم شیمی یازدهم
16 دقیقه
اساتید دوره‌


علی سلوکی

سوابق اجرایی:

- مولف جزوات یک جرعه شیمی در تمام مقاطع دبیرستان و کنکور 

- مولف کتاب دبیران پر مخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش 

- طراح و گزینشگر سوالات کتاب های کانون فرهنگی آموزش، قلم چی


logo-samandehi