علی سلوکی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : علی سلوکی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : مهندسی مواد
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:

- مولف جزوات یک جرعه شیمی در تمام مقاطع دبیرستان و کنکور 

- مولف کتاب دبیران پر مخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش 

- طراح و گزینشگر سوالات کتاب های کانون فرهنگی آموزش، قلم چی

دور‌‌ه‌های علی سلوکی