آموزش جامع هندسه تحلیلی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 20 جلسه
مدرس دوره سامان اسپهرم
 
52,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
بردار
38 دقیقه
ضرب داخلى و ويژگى هايش
36 دقیقه
ضرب خارجى و ويژگى هايش
34 دقیقه
خط
37 دقیقه
صفحه
37 دقیقه
اوضاع خط و صفحه نسبت به هم
26 دقیقه
دايره
39 دقیقه
بيضى
31 دقیقه
سهمى
23 دقیقه
هذلولى
29 دقیقه
انتقال محور هاى مختصات
23 دقیقه
مسائل تركيبى مقاطع مخروطى
31 دقیقه
ماتريس، عمليات و ويژگى ها
38 دقیقه
ماتريس هاى متقارن و پاد متقارن و دترمينان
33 دقیقه
مسائل تركيبى ماتريس و دترمينان
22 دقیقه
دترمينان و ويژگى هاى آن
24 دقیقه
ماتريس وارون
30 دقیقه
دستگاه
23 دقیقه
بحث دستگاه
20 دقیقه
جمع بندى فصل دستگاه معادلات خطی
27 دقیقه
اساتید دوره‌


سامان اسپهرم

سوابق اجرایی: 

- مولف کتاب سوال های ریاضیات دوم دبیرستان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب گام به گام حسابان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب هندسه 1 و 2 انتشارات ایران باستان