آموزش جامع هندسه تحلیلی (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 10 ساعت
تعداد جلسات 20 جلسه
مدرس دوره سامان اسپهرم
 
52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
بردار
38 دقیقه
ضرب داخلى و ويژگى هايش
36 دقیقه
ضرب خارجى و ويژگى هايش
34 دقیقه
خط
37 دقیقه
صفحه
37 دقیقه
اوضاع خط و صفحه نسبت به هم
26 دقیقه
دايره
39 دقیقه
بيضى
31 دقیقه
سهمى
23 دقیقه
هذلولى
29 دقیقه
انتقال محور هاى مختصات
23 دقیقه
مسائل تركيبى مقاطع مخروطى
31 دقیقه
ماتريس، عمليات و ويژگى ها
38 دقیقه
ماتريس هاى متقارن و پاد متقارن و دترمينان
33 دقیقه
مسائل تركيبى ماتريس و دترمينان
22 دقیقه
دترمينان و ويژگى هاى آن
24 دقیقه
ماتريس وارون
30 دقیقه
دستگاه
23 دقیقه
بحث دستگاه
20 دقیقه
جمع بندى فصل دستگاه معادلات خطی
27 دقیقه
اساتید دوره‌

سامان اسپهرم

سوابق اجرایی: 

- مولف کتاب سوال های ریاضیات دوم دبیرستان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب گام به گام حسابان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب هندسه 1 و 2 انتشارات ایران باستان