سامان اسپهرم

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سامان اسپهرم
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی: 

- مولف کتاب سوال های ریاضیات دوم دبیرستان انتشاراتمرجع کنکور

- مولف کتاب گام به گام حسابان انتشارات مرجع کنکور

- مولف کتاب هندسه 1 و 2 انتشارات ایران باستان

دور‌‌ه‌های سامان اسپهرم