حل تمرین زیست - پایه دوازدهم


مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 75 نفر
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 4 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره بهرام میرحبیبی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌


بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون