آموزش جامع دیفرانسیل (کنکور نظام قدیم)

52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد فصل ها 4
مدت دوره 18
تعداد جلسات 35
مدرس دوره سعید جلالی
 
52,000 تومان 36,400 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع دیفرانسیل - (کنکور نظام قدیم)

جلسات دوره ‌
دستگاه اعداد حقیقی
33 دقیقه
قدر مطلق و نامساوی مثلثی
31 دقیقه
بازو بسته بودن مجموعه ها و تست های مروری فصل صفر
24 دقیقه
همگرایی دنباله ها و کران داری
30 دقیقه
تعریف دنباله و یکنوایی دنباله ها
30 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج فصل1
29 دقیقه
مفاهیم ، محاسبه حد و قضیه فشردگی
32 دقیقه
تعریف دنباله ای حد
30 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث حد
27 دقیقه
پیوستگی در نقطه و در بازه
31 دقیقه
قضیه مقدار میانی ، قضیه بولتزانو و پیوستگی توابع معکوس
26 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث پیوستگی
32 دقیقه
مجانب قائم و افقی و حد در بی نهایت
31 دقیقه
مجانب مایل و هم ارزی نیوتن
31 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج مبحث مجانب
34 دقیقه
مشتق پذیری و آهنگ تغییر
31 دقیقه
مفاهیم و تعریف مشتق و قواعد مشتق گیری
30 دقیقه
معادله مماس و قائم از نقطه ای روی منحنی و خارج آن
32 دقیقه
مشتق مراتب بالاتر -مشتق روابط ضمنی و مرکب
29 دقیقه
مشتق توابع معکوس ، نمایی و لگاریتمی
34 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج مبحث مشتق
29 دقیقه
نقاط بحرانی ، اکسترمم موضعی سراسری
32 دقیقه
بهینه سازی
28 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری مبحث بحرانی و بهینه سازی
31 دقیقه
تقعر و نقطه عطف
34 دقیقه
تحلیل نمودار Fو Fٌ و بهینه سازی
29 دقیقه
نمودار شناسی
34 دقیقه
تست های کنکورهای سراسری مبحث نمودار شناسی
32 دقیقه
خواص سیگما و کران های انتگرال
34 دقیقه
انتگرال گیری تابع اولیه - قسمت اول
36 دقیقه
انتگرال گیری تابع اولیه -قسمت دوم
28 دقیقه
انتگرال گیری معین
33 دقیقه
قضیه مقدار میانگین و سطح محصور
28 دقیقه
تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور-مبحث انتگرال
31 دقیقه
بررسی تست کنکور 93
35 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر