آموزش مفهومی علوم هشتم (متوسطه اول)

32,500 تومان

مدت دوره 17 ساعت
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
اساتید فرناز فهیمی امید،مرجان کلهر
 
32,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
در این مجموعه آموزشی به طور کامل و مفهومی به درس علوم مقطع هشتم پرداخته می‌شود. از ویژگی های این محصول به موارد زیر می توان اشاره کرد.

  • تدريس همه دروس علوم هشتم
  • آموزش مفاهیم از طریق انجام آزمایش های کتاب
  • حل فعالیت ها و تمرین هاین های مشابه هر فصل در جلسات حل تمرین

توضیحات دوره:
کتاب علوم مفاهیم بسیار زیاد و پرچالشی دارد به همین منظور در ابتدا متن کامل کتاب درسی تدریس می شود و در پایان هر فصل نمونه سوالات فصل حل می شود. پاسخ‌های سوالات آزمون‌ها به طور کامل و به همراه توضیح روش حل آن‌ها ارائه می‌شوند. در ادامه، آموزش ساده تر برخی از مفاهیم، از طریق انجام آزمایش ها ارائه می شود.

مدیر علمی دپارتمان علوم متوسطه : احمد احمدی - بهمن فخریان

 

 

جلسات دوره ‌
مخلوط و جداسازی مواد
39 دقیقه
مخلوط و جداسازی مواد - حل تمرین
42 دقیقه
تغییرهای شیمیایی در زندگی
36 دقیقه
تغییرهای شیمیایی در زندگی و حل تمرین
23 دقیقه
از درون اتم چه خبر
39 دقیقه
از درون اتم چه خبر و حل تمرین
26 دقیقه
تنظیم عصبی - قسمت اول
32 دقیقه
تنظیم عصبی - قسمت دوم
21 دقیقه
حس و حرکت - قسمت اول
34 دقیقه
حس و حرکت - قسمت دوم
30 دقیقه
حس و حرکت - قسمت سوم
19 دقیقه
تنظیم هورمونی - قسمت اول
28 دقیقه
تنظیم هورمونی - قسمت دوم
24 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت اول
30 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت دوم
21 دقیقه
الفبای زیست فناوری - قسمت سوم
16 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت اول
29 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت دوم
31 دقیقه
تولید مثل در جانداران - قسمت سوم
21 دقیقه
الکتریسیته ساکن - قسمت اول
58 دقیقه
الکتریسیته ساکن - قسمت دوم
42 دقیقه
تمرین های الکتریسیته ساکن
33 دقیقه
الکتریسیته جاری - قسمت اول
39 دقیقه
الکتریسیته جاری - قسمت دوم
32 دقیقه
تمرین های الکتریسیته جاری
25 دقیقه
مغناطیس - قسمت اول
27 دقیقه
مغناطیس - قسمت دوم
27 دقیقه
کانی ها
20 دقیقه
سنگ ها
32 دقیقه
هوازدگی
26 دقیقه
حل تمرین کانی ها، سنگ ها، هوازدگی
24 دقیقه
نور و ویژگی های آن - قسمت اول
34 دقیقه
نور و ویژگی های آن - قسمت دوم
23 دقیقه
شکست نور - قسمت اول
23 دقیقه
شکست نور - قسمت دوم
37 دقیقه
اساتید دوره‌


فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 

مرجان کلهر

سوابق اجرایی:
– ناظر علمی کتاب علوم نهم تیزهوشان انتشارات کاهه
– مولف کتاب علوم جامع از پایه تا پیشرفته (سبز) انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب تیزهوشان (آبی)انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مولف کتاب دوسالانه انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– کتاب هفتم نمونه سؤالات پرتکرارانتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– کتاب کار علوم هفتم انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– کتاب هوش هیجانی ونقش آن در کارایی و موفقیت انتشارات امه