تماس بگیرید

021-91070473


فرناز فهیمی امید


https://www.farayad.org/storage/user/64/3f/643fa93c682149f72a4be591617516a9/643fa93c682149f72a4be591617516a9_avatar.jpg?v=1540367301
نام و نام خانوادگی : فرناز فهیمی امید آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : شیمی کاربردی محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 

دوره‌های فرناز فهیمی امید