آموزش ریاضی نهم پلاس (متوسطه اول)

85,000 تومان 55,250 تومان
تعداد فصل ها 8 فصل
مدت دوره 11 ساعت
تعداد جلسات 28 جلسه
تعداد فراگیر 27 نفر
مدرس دوره عباس امیدوار
 
85,000 تومان 55,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
آموزش ریاضی نهم پلاس (تکمیلی) با نگاهی فراتر از سطح کتاب در راستای بسط دادن مطاب ریاضی نهم تدریس شده است.

از ویژگی های بارز این دوره :

  • عمق دهی به مطالب ریاضی نهم
  • حل مسائل کاربردی مرتبط با موضوعات ریاضی نهم
  • حل تست ها و نمونه سوالات آزمون های معتبر

 

جلسات دوره ‌
مجموعه ها
15 دقیقه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
48 دقیقه
اعمال روی مجموعه ها
31 دقیقه
مجمموعه و احتمال
24 دقیقه
عددهای گویا
25 دقیقه
عددهای گنگ و حقیقی
21 دقیقه
قدر مطلق
16 دقیقه
استدلال در هندسه
9 دقیقه
اثبات در هندسه
13 دقیقه
همنهشتی مثلث ها
19 دقیقه
حل مسئله و تشابه
8 دقیقه
توان طبیعی و صحیح
13 دقیقه
مسائل توان
38 دقیقه
ریشه، ضرب و تقسیم رادیکال ها
24 دقیقه
جمع و تفریق رادیکال ها
21 دقیقه
عبارت های جبری
42 دقیقه
اتحادها
41 دقیقه
تجزیه
31 دقیقه
نامساوی و نامعادله
26 دقیقه
مفهوم معادله خط
20 دقیقه
شیب و عرض از مبدا
35 دقیقه
دستگاه معادلات
22 دقیقه
ساده کردن عبارت های گویا
24 دقیقه
محاسبات عبارت های گویا
31 دقیقه
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
15 دقیقه
کره
12 دقیقه
هرم و مخروط
18 دقیقه
سطح اجسام
19 دقیقه
اساتید دوره‌

عباس امیدوار

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان (کتاب سبز )انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان انتشارات آیندگان
- مولف کتاب آموزش ریاضی دوم دبیرستان (کتاب سبز) انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش حسابان مبتکران
- مولف کتاب کارریاضی اول و دوم دبیرستان انتشارات  قلم چی
- مولف کتاب آبی ریاضی اول ،حسابان و دیفرانسیل انتشارات قلم چی
- مولف درس آزمون دیفرانسیل مبتکران