عباس امیدوار

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : عباس امیدوار
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان (کتاب سبز )انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان انتشارات آیندگان
- مولف کتاب آموزش ریاضی دوم دبیرستان (کتاب سبز) انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش حسابان مبتکران
- مولف کتاب کارریاضی اول و دوم دبیرستان انتشارات  قلم چی
- مولف کتاب آبی ریاضی اول ،حسابان و دیفرانسیل انتشارات قلم چی
- مولف درس آزمون دیفرانسیل مبتکران

دور‌‌ه‌های عباس امیدوار