آموزش مفهومی علوم سوم (ابتدایی)

29,250 تومان

مدت دوره 6 ساعت
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد جلسات 17 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره فرناز فهیمی امید
 
29,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:

  • تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسي
  • توسعه و غني سازي مطالب کتاب درسی
  • طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی  
  • حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبيه سازی کلاس درس
  • راهنمايی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسي
  • استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
جلسات دوره ‌
خوراکی‌ها
20 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت اول
21 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت دوم
24 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - قسمت اول
17 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - بخش دوم
16 دقیقه
آب ماده‌ی پر ارزش
37 دقیقه
زندگی ما و آب
28 دقیقه
نور و مشاهده‌ی اجسام
33 دقیقه
جستجو کنیم و بسازیم
11 دقیقه
نیرو همه جا 1
19 دقیقه
نیرو همه جا 2
25 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت اول
21 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت دوم
17 دقیقه
هرکدام جای خود 1
23 دقیقه
هرکدام جای خود 2
26 دقیقه
از گذشته تا آینده
13 دقیقه
اساتید دوره‌


فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو