آموزش مفهومی هندسه یازدهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها 5
مدت دوره 14
تعداد جلسات 27
تعداد فراگیر 453
مدرس دوره رضا پورحسینی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

ویژگی های دوره:

  • ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
  • شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
  • تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
  • ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
  • استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
  • کتاب هندسه یازدهم مشتمل بر سه فصل دایره، تبدیلات هندسی  و روابط طولی در شکل های هندسی است. در این دوره آموزشی مطالب کتاب در هر مبحث به صورت کامل تشریح شده و در پایان جلسات مشخص، یک جلسه حل تمرین جهت درک عمیق مطلب تعبیه شده است. حل نمونه سوالات در قالب سوالات نیمسال اول و دوم  جهت افزایش مهارت حل مسئله در دانش آموزان نیز در دوره در نظر گرفته شده است.

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه: حمیدرضا امیری

جلسات دوره ‌
تعاریف و مفاهیم اولیه دایره
27 دقیقه
قضایای قطر عمود بر وتر و زاویه محاطی
31 دقیقه
زاویه ظلی، وترهای موازی، زاویه های وترهای متقاطع
30 دقیقه
حل مساله فصل اول - قسمت اول
30 دقیقه
روابط طولی در دایره
40 دقیقه
قضیه دو مماس
28 دقیقه
اوضاع نسبی دو دایره و مماس مشترک‌های آن‌ها
25 دقیقه
حل مساله - قسمت دوم
30 دقیقه
چندضلعی محاطی و دایره محیطی
32 دقیقه
چند ضلعی محیطی و دایره محاطی
44 دقیقه
چند ضلعی های منتظم
25 دقیقه
حل مساله - قسمت سوم
25 دقیقه
یادآوری مفاهیم اولیه تبدیل
33 دقیقه
بازتاب
36 دقیقه
انتقال
27 دقیقه
دوران
30 دقیقه
تجانس
32 دقیقه
اثبات قضایای تجانس ، حل مسئله و تبدیل‌های همانی
31 دقیقه
کاربردهایی از بازتاب
28 دقیقه
قضیه سینوس ها
38 دقیقه
قضیه کسینوس ها
27 دقیقه
حل تمرین - قسمت اول
23 دقیقه
قضیه نیمساز داخلی
25 دقیقه
قضیه هرون و مساحت مثلث
28 دقیقه
حل تمرین - قسمت دوم
25 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
39 دقیقه
اساتید دوره‌

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی