آموزش ریاضی پنجم تکمیلی + (ابتدایی)

32,500 تومان

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 24 جلسه
مدرس دوره عباس امیدوار
 
32,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- مرور مفاهيم کتاب درسي به صورت خلاصه
- آمادگي براي آزمون هاي نمونه دولتي و تيزهوشان در سال ششم
- حل مسائل خلاقانه از آزمون هاي معتبر بين المللي (کانگورو-چين-رياضي انگلستان)
- حل تست هاي مشترک آزمون هاي تيزهوشان و نمونه دولتي
- قابل استفاده براي دانش آموزان سال پنجم و ششم

جلسات دوره ‌
عدد نویسی و محاسبات عددی و معرفی میلیارد
32 دقیقه
جمع و تفریق اعداد مرکب
43 دقیقه
الگوها
31 دقیقه
کسر بزرگتر از واحد
29 دقیقه
جمع و تفریق عددهای مخلوط
35 دقیقه
ضرب کسرها
31 دقیقه
تقسیم کسرها
28 دقیقه
ضرب عددهای مخلوط
25 دقیقه
نسبت و نسبت های مساوی
33 دقیقه
تناسب
29 دقیقه
درصد
35 دقیقه
تقارن محوری
19 دقیقه
تقارن مرکزی
16 دقیقه
زاویه و نیم ساز
27 دقیقه
چند ضلعی ها و مجموع زوایای آنها
24 دقیقه
اعداد اعشاری و جمع و تقریق اعداد اعشاری
22 دقیقه
ضرب اعداد اعشاری و مسائل ترکیبی
23 دقیقه
مساحت لوزی و ذوزنقه
27 دقیقه
محیط دایره
23 دقیقه
گنجایش
40 دقیقه
حجم
39 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
18 دقیقه
میانگین
29 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
اساتید دوره‌


عباس امیدوار

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان (کتاب سبز )انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان انتشارات آیندگان
- مولف کتاب آموزش ریاضی دوم دبیرستان (کتاب سبز) انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش حسابان مبتکران
- مولف کتاب کارریاضی اول و دوم دبیرستان انتشارات  قلم چی
- مولف کتاب آبی ریاضی اول ،حسابان و دیفرانسیل انتشارات قلم چی
- مولف درس آزمون دیفرانسیل مبتکران