محمد کنف چیان

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : محمد کنف چیان
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : ریاضی محض
محل تحصیل: خواجه نصیر الدین طوسی

سوابق اجرایی:

- مولف سی استان سی آزمون تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار ریاضی هفتم انتشارات ساد 
- مولف ریاضی جامع تیزهوشان ششم انتشارات اندیشه خوارزمی 
- مولف کتاب کار دروس (ریاضی ) هفتم انتشارات کاگو
- مولف کتاب های ریاضی چهارم و پنجم و جامع چهارم تیزهوشان انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب های اکوکار ریاضی نهم و دهم انتشارات کاگو
- ناظر علمی کتاب های ریاضی ابتدایی و متوسطه اول در انتشارت های  ژرف اندیشان ، علوی ، خیلی سبز ، کاگو و ....

دور‌‌ه‌های محمد کنف چیان