آموزش مفهومی علوم پنجم (ابتدایی)

65,000 تومان 42,250 تومان
تعداد فصل ها 14 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
تعداد فراگیر 355 نفر
مدرس دوره فرناز فهیمی امید
 
65,000 تومان 42,250 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
- توضيح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مطالب آن
- استفاده از انيميشن های جذاب جهت درک بهتر مفاهيم کتاب درسی
- انجام آزمايش های کتاب درسی جهت درک بهتر مفاهيم
- استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

جلسات دوره ‌
تغییرات مواد
39 دقیقه
رنگین کمان
19 دقیقه
برگی از تاریخ زمین
29 دقیقه
حرکت بدن - قسمت اول
12 دقیقه
حرکت بدن - قسمت دوم
18 دقیقه
چه خبر (1)
25 دقیقه
چه خبر (2)
20 دقیقه
کارها آسان می شود (1)
26 دقیقه
کارها آسان می شود 2- (بخش اول)
13 دقیقه
کارها آسان می شود2- (بخش دوم)
13 دقیقه
خاک با ارزش
25 دقیقه
از ریشه تا برگ
18 دقیقه
بکارید و بخورید
20 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
34 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
24 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو