دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه ششم ابتدایی

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
250,000 تومان 200,000 تومان
مدت دوره 21 ساعت
تعداد فصل ها 28 فصل
تعداد جلسات 138 جلسه
تعداد آزمون ها 45 آزمون
مدرس دوره کوشا صمیمی
 
250,000 تومان 200,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

برنامه راهبردی بهار
توجه:
با توجه به قطعی نبودن تاریخ ازمون تیزهوشان تا اعلام تاریخ نهایی ازمون، هرهفته یک فایل سوال و جواب برای دانش آموزان پایه ششم و نهم روی سایت قرار می گیرد.

جلسات دوره ‌
تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
0 دقیقه
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
0 دقیقه
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
0 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
آزمون اول
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون اول
24 دقیقه
آزمون دوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش اول
19 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون سوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون سوم
30 دقیقه
آزمون چهارم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون چهارم
26 دقیقه
آزمون پنجم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون پنجم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
14 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
0 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 28 آذر هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 6 دی هوش ششم
30 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 6 دی دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی سرعت و دقت هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 6 دی دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 13 دی هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 13 دی دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 20 دی هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 20 دی دقت و سرعت هوش ششم
7 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 26 دی هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 26 دی دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 4 بهمن هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 4 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 10 بهمن هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 10 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 18 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 24 بهمن هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 24 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 2 اسفند هوش ششم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 2 اسفند هوش دقت و سرعت ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 8 اسفند هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 8 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
فرم تکمیل اطلاعات
0 دقیقه
آزمون 16 اسفند هوش ششم
30 دقیقه
آزمون 16 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
نظرسنجی هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند دقت وسرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 22 اسفند هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 22 اسفند دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند دقت وسرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 5 فروردین هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 فروردین هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 5 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
آزمون 5 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
0 دقیقه
نظرسنجی دوم هوش
0 دقیقه
آزمون 14 فروردین خلاقیت پایه ششم
20 دقیقه
pdf حل آزمون 14 فروردین خلاقیت پایه ششم
0 دقیقه
آزمون 22 فروردین هوش ششم
30 دقیقه
آزمون 22 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
20 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین دقت وسرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 28 فروردین هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 28 فروردین دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین هوش ششم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین دقت وسرعت هوش ششم
0 دقیقه
آزمون 5 اردیبهشت خلاقیت پایه ششم
20 دقیقه
pdf حل آزمون 5 اردیبهشت خلاقیت پایه ششم
0 دقیقه
آزمون 11 اردیبهشت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 11 اردیبهشت دقت و سرعت هوش ششم
10 دقیقه
pdf حل آزمون 11 اردیبهشت هوش پایه ششم
0 دقیقه
pdf حل آزمون 11 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
0 دقیقه
آزمون 18 اردیبهشت هوش ششم
20 دقیقه
آزمون 18 اردیبهشت دقت و سرعت هوش ششم
5 دقیقه
pdf حل آزمون 18 اردیبهشت هوش پایه ششم
0 دقیقه
pdf حل آزمون 18 اردیبهشت دقت و سرعت هوش پایه ششم
0 دقیقه
سوالات آزمون 2 خرداد هوش پایه ششم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 2 خرداد هوش پایه ششم
0 دقیقه
سوالات آزمون 9 خرداد هوش پایه ششم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 9 خرداد هوش پایه ششم
0 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
نسیم عبادی
1398-10-22 09:20:57

سلام . پاسخ آزمون ها تا 2 روز بعد از آن به صورت فایل pdf روی سایت قرار خواهد گرفت.
ابوالفضل پری سوز
1398-10-20 16:29:23

با سلام و احترام لطفا بفرمایید که چگونه به پاسخ تشریحی سوالات دسترسی پیدا کنیم ؟
نسیم عبادی
1398-10-14 15:16:10

سلام. فیلم ها بر روی سایت قابل مشاهده است
نسیم عبادی
1398-10-14 15:12:19

سلام. لطفا با شماره 02188176609 تماس بگیرید تا راهنمایی و رفع مشکل کنیم.
آیدا پورانی
1398-10-10 13:42:13

خیلی ممنون که به نظر ما اهمیت دادید و صورت سوالات آزمون ها و پاسخ های تشریحی اون ها رو قرار دادید. سپاس
آیدا پورانی
1398-10-08 09:33:21

ممنون از اینکه پاسخ تشریحی سوالات 22 آذر رو قرا دادید. لطفا پاسخ تشریحی سوالات 28 آذر و 6 دی رو هم بگذارید و مهمتر اینکه در پوشه مربوط به هر آزمون خود سوالات رو هم قرار بدهید. چون بعد از ثبت پاسخ هر آزمون ، متن سوالات آزمون دیگر قابل رویت نیست و در نتیجه پاسخ تشریحی برای سوالاتی که وجود ندارند معنی ندارد. با تشکر
آتاناز درون جلالی
1398-10-06 22:46:22

با سلام کی فیلمهای آموزشی اقای کوشا صمیمی رو میزارید
تورج سلیمانی
1398-10-06 14:39:11

سلام من همه ی سوالاتم را درست جواب دادم ولی نمرم0شد
نسیم عبادی
1398-10-01 08:23:18

سلام . از آزمون چهارم به بعد بله کارنامه صادر می شود.
پردیس لطفی میری
1398-09-26 22:43:56

سلام.می خواستم بدونم برای امتحانات هوش کارنامه هم صادر میشه یا نه؟