تماس بگیرید

021-91070473


کوشا صمیمی


https://www.farayad.org/storage/user/76/e2/76e2702eb4a333ca846fbc21123dc706/76e2702eb4a333ca846fbc21123dc706_avatar.jpg?v=1557640484
نام و نام خانوادگی : کوشا صمیمی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس رشته تحصیلی : - محل تحصیل: -
دوره‌های کوشا صمیمی