دوره هوش و استعدادتحلیلی ویژه پایه پنجم ابتدایی

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
250,000 تومان 200,000 تومان

مدت دوره 16 ساعت
تعداد فصل ها 16 فصل
تعداد جلسات 59 جلسه
تعداد آزمون ها 14 آزمون
مدرس دوره کوشا صمیمی
 
250,000 تومان 200,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره های "هوش و استعداد تحلیلی": به منظور ارائه رتبه در شهر، استان و کشور، چنانچه تا کنون فرم مخصوص تکمیل اطلاعات را در صفحه درس خود تکمیل نکرده اید حداکثر تا 1398/10/19 فرصت دارید تا با تکمیل این فرم نتایج رتبه در شهر و استان خود را مشاهده کنید. رتبه آزمون های گذشته شما پس از پردازش در تاریخ 98/10/20 منتشر خواهد شد.

برنامه راهبردی زمستان

جلسات دوره ‌
تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
0 دقیقه
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
0 دقیقه
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
0 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
19 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دو
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
13 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
0 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
آزمون 22 آذر هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 28 آذر هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 6 دی هوش پنجم
45 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش پنجم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 13 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 20 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 26 دی هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 4 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 10 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 24 بهمن هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش پنجم
0 دقیقه
آزمون 2 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش پنجم
0 دقیقه
فرم تکمیل اطلاعات
0 دقیقه
آزمون 8 اسفند هوش پنجم
45 دقیقه
آزمون 16 اسفند هوش پنجم
30 دقیقه
آزمون 22 اسفند هوش پنجم
30 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات