میکرو آموزش شیمی پایه - قانون پایستگی جرم

میکرو آموزش شیمی پایه - قانون پایستگی جرم
5,000 تومان

مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 13 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 3 جلسه
مدرس دوره مهدی صالحی راد
 
5,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
موازنه و واکنش های شیمیایی 1
26 دقیقه
موازنه و واکنش های شیمیایی 2
11 دقیقه
pdf قانون پایستگی جرم
0 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات