میکرو آموزش شیمی پایه - جایگاه عناصر در جدول تناوبی

5,000 تومان
مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 31 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 7 جلسه
مدرس دوره مهدی صالحی راد
 
5,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

میکروآموزش شیمی پایه

جلسات دوره ‌
جلسه دمو
1 دقیقه
آشنایی با جدول تناوبی و نکات آن
19 دقیقه
pdf آشنایی با جدول تناوبی و نکات آن
0 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 1
25 دقیقه
pdf تعیین جایگاه عناصر 1
0 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 2
27 دقیقه
pff تعیین جایگاه عناصر 2
0 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات