بابک ندرخانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : بابک ندرخانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه علم وصنعت

دور‌‌ه‌های بابک ندرخانی