تماس بگیرید

021-91070473


تکنیک های جمع بندی

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
16 جلسه
تعداد فراگیر
320 نفر
مدرس دوره
بابک ندرخانی

توضیحات دوره

درباره دوره:

دانش آموزان عزیز فرصت زیادی تا کنکور باقی نمانده است و یکی از بهترین ابزارها برای درس خواندن در این فرصت باقی مانده استفاده از تکنیک‌های جمع بندی است. تکنیک‌هایی که از طریق آن‌ها می‌توانید هر سه روز یکبار در کنکور شبیه سازی شده حاضر شوید و بهترین روش‌ها برای پاسخ دادن به سؤالات تستی را بیاموزید. 
در این دوره آموزشی با روش‌های جمع بندی و تکنیک‌های کاربردی حل تست در روزهای پایانی منتهی به کنکور آشنا می‌شوید. 
بابک ندرخانی، مشاور تحصیلی و آموزشی و مؤسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی رهپویان دانش و اندیشه در رابطه با دوران جمع بندی در هفته‌های پایانی منتهی به کنکور نکاتی را ارائه می‌دهد.

جلسات دوره

تکنیک‌های جمع بندی روش سه روز یکبار - بخش اول
3 دقیقه
تکنیک‌های جمع بندی روش سه روز یکبار - بخش اول
5 دقیقه
تکنیک‌های جمع بندی روش سه روز یکبار - بخش دوم
5 دقیقه
ابزارهای کمکی دوران جمع بندی
4 دقیقه
تکنیک‌ها و مدیریت زمان در جلسه آزمون
5 دقیقه
معرفی تکنیک‌های جلسه آزمون
4 دقیقه
تکنیک ضربدر و منها
6 دقیقه
تکنیک‌ زمان‌های نقصانی
6 دقیقه
تکنیک تشخیص سؤالات وقت‌گیر
5 دقیقه
تکنیک مبحث شناسی
5 دقیقه
سؤالات شک دار
6 دقیقه
تشخیص درست به اضافه اراده قوی
5 دقیقه
بی دقتی
8 دقیقه
هفته پایانی
5 دقیقه
شب قبل از کنکور و سر جلسه چگونه عمل کنیم
5 دقیقه
صحبت با اولیا
7 دقیقه

مدرس دورهمشاور و برنامه ریز تحصیلی

مؤسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی رهپویان دانش و اندیشه


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای