تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی ریاضی ششم (ابتدایی)

تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
31 جلسه
تعداد فراگیر
95 نفر
مدرس دوره
معصومه ابراهیمی
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
- تدريس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی 
-توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی 
-طرح و حل مثال ها و تمرين های مهم و کليدی کتاب درسی
- راهنمایی جهت حل تمرين ها و پرسش های کتاب درسی
-استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژهای نوين آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
 

جلسات دوره

الگوهای عددی
24 دقیقه
یادآوری عددنویسی
30 دقیقه
بخش پذیری - قسمت اول
22 دقیقه
بخش پذیری - قسمت دوم
23 دقیقه
معرفی اعداد صحیح
22 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
29 دقیقه
ضرب کسرها
25 دقیقه
تقسیم کسرها
20 دقیقه
محاسبات با کسر
22 دقیقه
یادآوری اعداد اعشاری
38 دقیقه
یادآوری ضرب و تقسیم
32 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت اول
21 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت دوم
25 دقیقه
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
27 دقیقه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
47 دقیقه
دوران
21 دقیقه
محورهای مختصات
23 دقیقه
تقارن و مختصات
14 دقیقه
طول و سطح
33 دقیقه
حجم و جرم - قسمت اول
34 دقیقه
حجم و جرم - قسمت دوم
23 دقیقه
مساحت دایره
34 دقیقه
خط و زاویه
28 دقیقه
کسر، نسبت و تناسب
27 دقیقه
درصد
31 دقیقه
کاربرد درصد در محاسبات مالی
21 دقیقه
کاربرد درصد در آمار و احتمال
15 دقیقه
تقریب
27 دقیقه
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
18 دقیقه

مدرس دوره سوابق اجرایی:
- معلم نمونه کشوری درسال تحصیلی 89-88
- تدریس در دانشگاه خوارزمی و علامه
- مدرس ضمن خدمت فرهنگیان
- مولف کتاب تاب زندگی زیبای من (مهارت های زندگی پایه چهارم) 
- مولف کتاب پیام های بهاری


امتیاز

3.70 از 5 / 10 رای