تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی زیست دوازدهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
11 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
44 جلسه
تعداد فراگیر
107 نفر
مدرس دوره
بهرام میرحبیبی
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:
  • بررسی خط به خط مطالب کتاب
  • بررسی تصاویر کتاب
  • استفاده از تصاویر تکمیلی برای فهم بهتر مفاهیم درسی 
  • ارائه سؤالات تألیفی حین آموزش و آزمون گیری از دانش آموزان 
  • استفاده از انیمیشن برای تفهیم بهتر مطالب 
  • طبقه بندی درختی مطالب
  • با توجه به جدید بودن پایه دوازدهم و کتب درسی مربوط به این پایه در تهیه و تدوین این محصول به خط به خط کتاب درسی توجه ویژه شده است. در آموزش مفهومی زیست شناسی (3) به جزئیات مختلف کتاب درسی همچون تصاویر کتاب و مفاهیم هر فصل به همراه تصاویر، فیلم‌ها و انیمیشن‌های تکمیلی به طور کامل پرداخته می‌شود. 
  • پایه دوازدهم امسال برای اولین بار در سیستم آموزشی تجربه می‌شود و به همین خاطر هم دانش‌ آموزان و هم دبیران آشنایی زیادی با مفاهیم این پایه ندارند. سعی ما بر این است که  با توجه به جدید بودن کتب درسی و مفاهیم این پایه تحت نظر مؤلفان کتاب درسی آموزش مفهومی زیست شناسی(3) را تهیه و تدوین کنیم
  • برای استفاده بهتر از دی وی دی پیشنهاد می‌شود سؤالات مطرح شده در حین آموزش را ابتدا خودتان پاسخ بدهید و در ادامه پاسخ مدرس را بررسی کنید. حتما دانش‌ آموزان توجه داشته باشند که در هنگام تماشای ویدئوها دفتر و خودکار به همراه داشته باشند و نکات را یادداشت کنند. دست کم یک بار روخوانی کتاب پیش از مشاهده آموزش‌ها درک مفاهیم را برای شما ساده‌تر می‌کند.

جلسات دوره

عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است، ساختار اسید نوکلئیک
20 دقیقه
تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا، رنا و انواع آن، ژن چیست، دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی
19 دقیقه
طرح های مختلف همانندسازی، عوامل و مراحل همانندسازی، همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
23 دقیقه
ساختار آمینواسیدها، پیوند پیتیدی آمینواسیدها را به یکدیگر متصل می کند، سطوح مختلف ساختاری در پروتئین
19 دقیقه
نقش پروتئین ها ، آنزیم ها
17 دقیقه
حل تمرین فصل مولکول‌های اطلاعاتی
21 دقیقه
دنا چگونه آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند، نقش ملکول رنا، مراحل رونویسی
21 دقیقه
رناهای ساخته شده دچار تغییر می شوند، شدت و میزان رونویسی
16 دقیقه
تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به پلی پپتید، رنای ناقل، ریبوزوم، مرحله آغاز ترجمه
18 دقیقه
پایان ترجمه، محل پروتئین سازی، سرعت و مقدار پروتئین سازی
21 دقیقه
تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها
19 دقیقه
تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها
14 دقیقه
حل تمرین فصل جریان اطلاعات در یاخته
21 دقیقه
گروه خونی Rh
19 دقیقه
گروه خونی ABO، بارزیت ناقص
17 دقیقه
صفات اتوزومی، صفات وابسته به جنس
20 دقیقه
صفات پیوسته و ناپیوسته، صفات تک جایگاهی و چندجایگاهی، اثر محیط
21 دقیقه
حل تمرین فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها
19 دقیقه
انواع جهش
23 دقیقه
خزانه ژنی
21 دقیقه
حفظ گوناگونی در جمعیت
21 دقیقه
شواهد تغییر گونه
20 دقیقه
گونه زایی
14 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
24 دقیقه
تنفس یاخته ای، ATP مولکول پرانرژی، ساخته شده ATP
18 دقیقه
گلیکوز، میتوکندری مقصد پرووات
21 دقیقه
چرخه کربس - تشکیل ATP بیشتر
22 دقیقه
مروری بر تنفس هوازی، بازده انرژیایی تنفس هوازی، تنظیم تنفس هوازی
20 دقیقه
تنفس بی هوازی
20 دقیقه
برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتز
18 دقیقه
واکنش وابسته به نور
21 دقیقه
واکنش مستقل از نور
21 دقیقه
تنفس نوری و گیاهان C4
19 دقیقه
گیاهان CAM و سایر تولیدکنندگان
20 دقیقه
زیست فناوری چیست، اصل و فرآیندهای زیست فناوری
19 دقیقه
اصول مهندسی ژنتیک
18 دقیقه
افزایش پایداری پروتئین، مهندسی بافت
18 دقیقه
کاربرد زیست فناوری در کشاورزی، پزشکی و در تولید جانداران تراژنی
22 دقیقه
رفتارهای غریزی، شروع یادگیری
21 دقیقه
ادامه یادگیری و رفتار
21 دقیقه
رفتار زادآوری
20 دقیقه
رفتار غذایابی، قلمروطلبی، مهاجرت و ...
16 دقیقه
ارتباط بین جانوران، زندگی گروهی و رفتار دگرخواهی
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
23 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون


امتیاز

4.40 از 5 / 10 رای