تماس بگیرید

021-91070473


مدیریت نیروی فروش

تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
5 ساعت
تعداد جلسات
49 جلسه
129,000 تومان
129,000 تومان

توضیحات دوره

دوره‌ی مدیریت نیروی فروش ابعاد گوناگونی را در حوزه‌ی استخدام و مدیریت نیروها در برمی‌گیرد. در این دوره، فراگیران با فرایندهای طراحی شغل و استخدام، ابزارهای استخدام، نقش آموزش در توسعه‌ی نیروی فروش و انگیزه دادن به نیروهای فروش برای انجام وظایف حیاتی جهت موفقیت سازمان آشنا خواهند شد.


مدرس دوره

دکتر مایکل اف. والش، رئیس دپارتمان و دانشیار بازاریابی دانشگاه ویرجینیای غربی، مدرک دکترا، دانشگاه پیتسبرگ، 2005، مدرک MBA، دانشگاه پیتسبرگ، 1990، مدرک کارشناسی، دانشگاه Duquesne

دکتر امیلی سی. تنر، دانشیار بازاریابی دانشگاه ویرجینیای غربی

سوزان سی بل، استادیار بازریابی، دانشگاه ویرجینیای غربی

 

جلسات دوره

مقدمه - هفته اول
5 دقیقه
مروری بر مراحل استخدام
5 دقیقه
تحلیل شغل
4 دقیقه
وظایف فروشنده
4 دقیقه
صلاحیت های شغلی
5 دقیقه
قیف استخدام و منابع استخدام
9 دقیقه
مصاحبه - مایک کتنینگ هام از شرکت فستنال
29 دقیقه
مصاحبه - مایک کاننیگ هام - دستگاه فروش خودکار شرکت فستنال
2 دقیقه
خلاصه - هفته اول
3 دقیقه
مقدمه - هفته دوم
3 دقیقه
مصاحبه
4 دقیقه
مصاحبه - کیم مویرز از بانک فرست یونایتد
30 دقیقه
مصاحبه - کیم مویرز - تجارب شغلی شخصی
7 دقیقه
آزمون های استخدامی
4 دقیقه
گزینش نهایی
6 دقیقه
پرسش و پاسخ - اسکات تراک مورتون از شرکت فستنال
14 دقیقه
خلاصه - هفته دوم
2 دقیقه
مقدمه - هفته سوم
2 دقیقه
نکات کلیدی برای آموزش فروش
2 دقیقه
فرایند طراحی آموزش فروش - قسمت اول
3 دقیقه
فرایند طراحی آموزش فروش - قسمت دوم
3 دقیقه
محتوای آموزش فروش
2 دقیقه
اهمیت آموزش فروش
2 دقیقه
روش های آموزش
5 دقیقه
روش های آموزشی نوظهور
2 دقیقه
مصاحبه - جری آر سیمسون از شرکت تجهیزات اداری بوردن
16 دقیقه
پرسش و پاسخ - جری آر سیمسون
4 دقیقه
خلاصه - هفته سوم
3 دقیقه
مقدمه - هفته 4
2 دقیقه
مروری بر انگیزش
2 دقیقه
نظریه ERG
5 دقیقه
برنامه های پاداش و تشویق
3 دقیقه
نکات نهایی
4 دقیقه
تئوری های انگیزش
3 دقیقه
مصاحبه - جری آر .سیمسون - انگیزه دادن به نیروهای فروش - قسمت اول
13 دقیقه
مصاحبه - جری آر . سیمسون - انگیزه دادن به نیروهای فروش - قسمت دوم
8 دقیقه
پرسش و پاسخ - جری آر . سیمسون - انگیزه دادن به نیروهای فروش
2 دقیقه
مصاحبه - دن ادمز از شرکت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی «ادونسد» - قسمت اول
26 دقیقه
خلاصه - هفته 4
2 دقیقه
مقدمه - هفته5
3 دقیقه
چالش ها در ارزیابی فروش
2 دقیقه
روش های معاصر درباره ارزیابی نیروهای فروش
4 دقیقه
فاکتورهای خروجی
3 دقیقه
فاکتورهای ورودی
4 دقیقه
انواع روش های ارزیابی عملکرد
4 دقیقه
مصاحبه - جری آر . سیمسون
12 دقیقه
پرسش و پاسخ - جری آر سیمسون
2 دقیقه
مصاحبه - دن ادمز - قسمت دوم
21 دقیقه
خلاصه - هفته 5
2 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای