تماس بگیرید

021-91070473


اصول مدیریت و برنامه ریزی پروژه

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
37 جلسه
117,000 تومان
117,000 تومان

توضیحات دوره

پروژه‌ها همه جا پیرامون ما هستند. تقریباً هر سازمانی، به طور رسمی یا غیررسمی پروژه هایی را اجرا می‌کند. ما چه در خانه و چه در محل کارمان به نوعی درگیر پروژه ها هستیم. در تمامی این موقعیت ها، اصول برنامه ریزی و روشهای اجرا می‌توانند به ما نشان دهند چگونه پروژه ها را به شکلی کارآمدتر و اثربخش‌تر اجرا کنیم. مدیریت پروژه، زبان و چارچوب‌های لازم را در اختیار سازمانها (و افراد) قرار می‌دهد تا بتوانند دامنۀ پروژه‌ها را مشخص کنند، فعالیتها را اولویت‌بندی کنند، از منابع استفاده کنند و ریسک را به حداقل برسانند.

این دوره مقدماتی به مفاهیم کلیدی برنامه ریزی و اجرای پروژه ها اختصاص دارد و عوامل موفقیت پروژه را مورد بحث قرار می دهد، ضمن آنکه شیوۀ برنامه ریزی، تحلیل و مدیریت پروژه ها را آموزش می دهد. فراگیران طی این دوره با روزآمد‌روزترین روشهای مدیریت پروژه و چالشهای انواع گوناگون پروژه ها آشنا می شوند.
 

مدرس دوره

یائل گروشکا ـ کوکاین، دانشیار مدیریت کسب و کار دانشکده کسب و کار داردن

جلسات دوره

خوش آمدگویی دوره
5 دقیقه
پروژه چیست؟
6 دقیقه
پروژه را چگونه تعریف می کنیم؟
6 دقیقه
در نظر گرفتن سازمان و ذینفعان
6 دقیقه
موفقیت و شکست پروژه
6 دقیقه
تولید فیلم «پسر بودن» و ساخت ترمینال 5 بریتیش ایرویز (مثال)
1 دقیقه
تولید فیلم «پسر بودن»
11 دقیقه
فاجعه‌ای برای برند ترمینال شماره 5 بریتیش ایرویز
4 دقیقه
تولید فیلم «پسر بودن» و ساخت ترمینال 5 بریتیش ایرویز (خلاصه)
2 دقیقه
چرخه زندگی پروژه
5 دقیقه
چرا به برنامه نیاز داریم؟
4 دقیقه
تعیین دقیق گستره
7 دقیقه
تشخیص وابستگیها
6 دقیقه
تعیین تاریخ اتمام پروژه و مسیر حیاتی
18 دقیقه
چگونه زمانبندی کنیم؟
4 دقیقه
اگر برنامه را دوست نداشتم چه؟ اعمال تغییرات
4 دقیقه
بررسی اشتباهات رایج
8 دقیقه
جشنواره کتاب ویرجینیا (مطالعه موردی تکمیلی)
5 دقیقه
آموزش تکمیلی: شروع کار با Microsoft Project
7 دقیقه
درمورد پروژه چه ریسکی وجود دارد؟
8 دقیقه
تشخیص و ارزیابی ریسکهای مربوط به پروژه
10 دقیقه
خط زمانی واقع گرایانه تر (قسمت اول)
7 دقیقه
خط زمانی واقع گرایانه تر (قسمت دوم)
9 دقیقه
تجزیه و تحلیل ریسک های مربوط به هزینه
4 دقیقه
برنامه ریزی برای ابهام
5 دقیقه
لومی جوس (مطالعه موردی تکمیلی)
4 دقیقه
آموزش تکمیلی : مدلسازی عدم قطعیت در برنامه زمانبندی (قسمت اول) - چارتهای گردبادی در اکسل مایکروسافت
8 دقیقه
آموزش تکمیلی: مدلسازی عدم قطعیت در برنامه زمانبندی (قست دوم) - شبیه سازی مونته کارلو در اکسل مایکروسافت
8 دقیقه
از برنامه ریزی تا عمل
6 دقیقه
ارزش به دست آمده
13 دقیقه
آنهایی که پروژه را جرا می کنند
9 دقیقه
برنامه چابک، اسکرام و کانبان
15 دقیقه
آموزش تکمیلی: بررسی پیشرفت و به روز کردن برنامه پروژه در Microsoft Project
10 دقیقه
مدیریت پروژه در دنیای وحشی
2 دقیقه
نمونه مدیریت پروژه - فایل 143
3 دقیقه
نمونه مدیریت پروژه - فایل 168
7 دقیقه
نتیجه گیری دوره
5 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای