تماس بگیرید

021-91070473


نکاتی پیرامون مصاحبه‌گری حرفه‌ای

نکاتی پیرامون مصاحبه‌گری حرفه‌ای
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
3 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
89,000 تومان
89,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه
7 دقیقه
جلسه دوم
5 دقیقه
خطاهای شناختی در مصاحبه‌گری حرفه‌ای
5 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای