تماس بگیرید

021-91070473


دوره جامع مهندسی ارزش (مدول یک)

تعداد آزمون‌ها
1 آزمون
تعداد فصل‌ها
11 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
65 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
117,000 تومان
117,000 تومان

توضیحات دوره

دوره استاندارد مدول یک مهندسی ارزش، برای مدیران و کارشناسان مختلف شاغل در کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران صنعت احداث و بر اساس استانداردهای داخلی و بین‌المللی مهندسی ارزش طراحی گردیده است. این دوره که مدرسان دوره‌گستر بیش از 100 بار تجربه برگزاری آن را به صورت حضوری داشته‌اند، توسط همین مدرسان صاحب نام و مورد تأیید انجمن مهندسی ارزش ایران، برای نخستین بار به صورت ترکیبی (مجازی-حضوری) طراحی و اجرا گردیده است.

در این دوره مفاهیم اصلی، محاسبات، ابزارهای مورد استفاده و کاربردی مهندسی ارزش که معمولاً در دوره های استاندارد سطح 1 و سطح 2 مهندسی ارزش به صورت جداگانه آموزش داده می‌شوند، به صورت مجازی و با استفاده از ویدیو، مراجع متنی، ابزارهای تعاملی، آزمون و کار گروهی در هفت فصل طراحی گردیده است. در ادامه نیز در فصل هشتم و نهم که شامل آمادگی برای کارگاه شبیه‌سازی و برگزاری این کارگاه فشرده دو روزه می‌شوند، آموزش‌پذیران به صورت عملی تمامی مراحل یک مطالعه مهندسی ارزش را بر روی یک پروژه واقعی تجربه می‌نمایند. این دو فصل نیز معادل دوره استاندارد سطح 3 مهندسی ارزش است. در مجموع نیز طی دوره‌های سطح 1 و 2 و 3 مهندسی ارزش، معادل دوره جامع مدول یک مهندسی ارزش خواهد بود که به پذیرفته‌شدگان در آزمون نهایی هر مرحله، گواهی معتبر نیز اعطا خواهد گردید.

جلسات دوره

تاریخچه مهندسی ارزش (بخش اول - پيدايش)
3 دقیقه
تاریخچه مهندسی ارزش (بخش دوم - در ایران)
5 دقیقه
روش‌های مبتنی بر متدولوژی ارزش
5 دقیقه
نمای کلی از برنامه کار متدولوژی ارزش - بخش نخست: تمرکز بر شناخت
4 دقیقه
نمای کلی از برنامه کار متدولوژی ارزش-بخش دوم: فازهای شش‌گانه
7 دقیقه
برنامه کار جامع مهندسی ارزش
30 دقیقه
مرور برنامه كار
3 دقیقه
گام پیش‌کارگاه و فاز اطلاعات
6 دقیقه
تشکیل تیم
5 دقیقه
مرور و دلایل ایجاد هزینه‌های غیر ضروری
6 دقیقه
دلایل ایجاد هزینه‌های غیر ضروری
15 دقیقه
تعریف و ضرورت بکارگیری هزینه‌های طول عمر
8 دقیقه
چند مثال از ضرورت به‌کارگیری هزینه‌های طول عمر
5 دقیقه
ارزش زمانی پول
8 دقیقه
روش محاسبه هزینه دوره عمر در پروژه‌های عمرانی
12 دقیقه
آشنایی با کلیات و روش محاسبه هزینه دوره عمر در پروژه‌های عمرانی
0 دقیقه
کلیات و روش محاسبه هزینه دوره عمر در پروژه‌های عمرانی
30 دقیقه
وبینار مرور فصل‌های قبل و مثالی از هزینه دوره عمر
90 دقیقه
نسخه ضبط شده وبینار چهار فصل اول
30 دقیقه
مبانی مطالعه ارزش
6 دقیقه
آشنایی با تحلیل SWOT
2 دقیقه
مروری گذرا بر تحلیل SWOT و کاربرد آن در مهندسی ارزش
10 دقیقه
مفهوم معیارهای ارزیابی کیفی و وزن‌دهی آنها به روش ماتریس مقایسه دودویی
7 دقیقه
تعیین معیارهای ارزیابی یک پروژه نمونه
8 دقیقه
مصاحبه با خبرگان: چارچوب و مبانی مطالعه
7 دقیقه
تمرين فصل پنجم
15 دقیقه
فلسفه و پیدایش نمودار تحلیل سیستمی کارکرد
8 دقیقه
نقل قول‌هايي درباره تحليل كاركرد
10 دقیقه
روش تهیه نمودار تحلیل کارکرد سیستمی
12 دقیقه
راهنمای تحلیل کارکرد
30 دقیقه
نمونه‌هایی از نمودارهای تحلیل کارکرد
30 دقیقه
مصاحبه درباره تحلیل کارکرد
5 دقیقه
تمرین عملی ترسیم نمودار تحلیل کارکرد سیستمی
30 دقیقه
وبینار دوم
60 دقیقه
مفهوم تفکر واگرا و همگرا و هم افزایی آن در مهندسی ارزش
0 دقیقه
هم‌افزایی تفکر واگرا و همگرا در مهندسی ارزش
30 دقیقه
خلاقیت و روش‌های آن
0 دقیقه
آشنایی با قوانین خلاقیت به روش توفان فکری
0 دقیقه
تفاوت خلاقیت و نوآوری
0 دقیقه
از خلاقیت تا نوآوری
0 دقیقه
آزمون فصل خلاقیت و نوآوری
0 دقیقه
ارزیابی و غربال‌گری در مهندسی ارزش
0 دقیقه
تمرین ارزیابی و غربال‌گری
0 دقیقه
مفاهیم توصیه و پیشنهاد و تفاوتهای آنها
0 دقیقه
فرم‌های استاندارد مستندسازی در مهندسی ارزش در مراحل مختلف کار یک مطالعه
0 دقیقه
نمونه فرم‌های توصیه و پیشنهاد
0 دقیقه
محاسبه شاخص ارزش
0 دقیقه
جمع‌بندی ابزارهای فاز توسعه در مهندسی ارزش
0 دقیقه
تمرین پروپوزال‌نویسی در مهندسی ارزش
0 دقیقه
مروری گذرا بر شناسایی مخاطب و برقراری ارتباط موثر
0 دقیقه
برقراری ارتباط موثر
0 دقیقه
مستندات ضروری یک گزارش مهندسی ارزش
0 دقیقه
نمونه مستندات استاندارد مهندسی ارزش
0 دقیقه
توصیه‌هایی در جهت بهبود ارایه نتایج در مهندسی ارزش
0 دقیقه
ارایه موثر
0 دقیقه
تمرین تهیه ارایه از یک موضوع استاندارد
0 دقیقه
معرفی طرح مطالعه موردی، توصیف اهداف و مراحل کارگاه آموزش عملی
0 دقیقه
ارایه گزارش خلاصه اطلاعات تخصصی با توجه به حوزه تخصصی
0 دقیقه
محاسبه مدل هزینه دوره عمر مطالعه موردی
0 دقیقه
جمع‌بندی پیش از کارگاه عملی
0 دقیقه
سرفصل و برنامه کارگاه عملی
0 دقیقه
وبینار نهایی
120 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای